สมาชิกหมายเลข 2706417 https://himkorat.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=03-12-2015&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=03-12-2015&group=1&gblog=30 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[จงรักษาความเป็นอันหนึ่งใจเดียวกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=03-12-2015&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=03-12-2015&group=1&gblog=30 Thu, 03 Dec 2015 11:51:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=01-12-2015&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=01-12-2015&group=1&gblog=29 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าเพิกเฉยต่อการทรงเรียก แต่จงเฉยเสียต่อการเปรียบเทียบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=01-12-2015&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=01-12-2015&group=1&gblog=29 Tue, 01 Dec 2015 10:49:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=30-11-2015&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=30-11-2015&group=1&gblog=28 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[การยืนต้านด้วยความเชื่อชีวิตก็จะดีขึ้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=30-11-2015&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=30-11-2015&group=1&gblog=28 Mon, 30 Nov 2015 11:09:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=23-11-2015&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=23-11-2015&group=1&gblog=27 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[การใช้ชีวิตให้เป็นแบบอย่างคือการถวายเกียรติ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=23-11-2015&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=23-11-2015&group=1&gblog=27 Mon, 23 Nov 2015 16:24:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=20-11-2015&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=20-11-2015&group=1&gblog=26 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[หนามในเนื้อเปาโล สิ่งที่หลายคนสงสัยมันคืออะไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=20-11-2015&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=20-11-2015&group=1&gblog=26 Fri, 20 Nov 2015 9:14:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=19-11-2015&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=19-11-2015&group=1&gblog=25 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าได้อยู่กับความสิ้นหวัง แต่จงหาที่พึ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=19-11-2015&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=19-11-2015&group=1&gblog=25 Thu, 19 Nov 2015 10:49:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=18-11-2015&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=18-11-2015&group=1&gblog=24 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าได้อวดอ้างตัวเอง แต่จงวางใจในการช่วยกู้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=18-11-2015&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=18-11-2015&group=1&gblog=24 Wed, 18 Nov 2015 11:21:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=13-11-2015&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=13-11-2015&group=1&gblog=23 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[คนดีไม่มีวันที่จะโดนทอดทิ้ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=13-11-2015&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=13-11-2015&group=1&gblog=23 Fri, 13 Nov 2015 12:48:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=11-11-2015&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=11-11-2015&group=1&gblog=22 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกอย่างเราสามารถตัดสินใจได้ อย่าทำให้มันยากเมื่อมันง่ายอยู่แล้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=11-11-2015&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=11-11-2015&group=1&gblog=22 Wed, 11 Nov 2015 10:13:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=10-11-2015&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=10-11-2015&group=1&gblog=21 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[ความไว้วางใจคือคุณสมบัติ หาใช่พรสวรรค์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=10-11-2015&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=10-11-2015&group=1&gblog=21 Tue, 10 Nov 2015 15:59:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=09-11-2015&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=09-11-2015&group=1&gblog=20 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[จงทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอเถิดลูกที่รัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=09-11-2015&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=09-11-2015&group=1&gblog=20 Mon, 09 Nov 2015 15:42:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=07-11-2015&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=07-11-2015&group=1&gblog=19 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[จงกลับตัวเสียใหม่ อย่าได้จำกัดตัวเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=07-11-2015&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=07-11-2015&group=1&gblog=19 Sat, 07 Nov 2015 12:24:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=05-11-2015&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=05-11-2015&group=1&gblog=18 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน กระจกย่อมสะท้อนผู้ส่อง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=05-11-2015&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=05-11-2015&group=1&gblog=18 Thu, 05 Nov 2015 11:41:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=04-11-2015&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=04-11-2015&group=1&gblog=17 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักที่มีและคำแช่งสาป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=04-11-2015&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=04-11-2015&group=1&gblog=17 Wed, 04 Nov 2015 15:59:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=02-11-2015&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=02-11-2015&group=1&gblog=16 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[จงเห็นอกเห็นใจกันและกันเพื่อรากฐานที่มั่นคง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=02-11-2015&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=02-11-2015&group=1&gblog=16 Mon, 02 Nov 2015 16:04:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=30-10-2015&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=30-10-2015&group=1&gblog=15 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าติดอยู่กับคำแช่งสาป แต่จงรับสิทธิพิเศษที่เราพึงได้เถิด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=30-10-2015&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=30-10-2015&group=1&gblog=15 Fri, 30 Oct 2015 11:50:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=28-10-2015&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=28-10-2015&group=1&gblog=14 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[บอกกล่าวกับบิดาของเจ้า จงมีชีวิตอยู่โดยความไว้วางใจ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=28-10-2015&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=28-10-2015&group=1&gblog=14 Wed, 28 Oct 2015 10:58:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=27-10-2015&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=27-10-2015&group=1&gblog=13 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าหลงกับการล่อลวง แต่จงทำตัวให้มีค่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=27-10-2015&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=27-10-2015&group=1&gblog=13 Tue, 27 Oct 2015 12:16:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=26-10-2015&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=26-10-2015&group=1&gblog=12 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าเชื่อในการหลอกหลวง แต่จงเชื่อในการทรงนำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=26-10-2015&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=26-10-2015&group=1&gblog=12 Mon, 26 Oct 2015 14:22:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=22-10-2015&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=22-10-2015&group=1&gblog=11 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[จงเดินในทางอย่าได้ทำตามสันดานของมนุษย์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=22-10-2015&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=22-10-2015&group=1&gblog=11 Thu, 22 Oct 2015 13:53:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=21-10-2015&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=21-10-2015&group=1&gblog=10 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[ของขวัญสุดวิเศษ ที่เทียบไม่ได้กับสิ่งใดๆ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=21-10-2015&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=21-10-2015&group=1&gblog=10 Wed, 21 Oct 2015 14:13:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=04-01-2016&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=04-01-2016&group=2&gblog=2 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[App พระคัมภีร์ไบเบิล สำหรับชาวคริสต์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=04-01-2016&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=04-01-2016&group=2&gblog=2 Mon, 04 Jan 2016 9:36:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=12-11-2015&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=12-11-2015&group=2&gblog=1 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[มองหาสิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้ แล้ววันนั้นจะเป็นวันสดใส]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=12-11-2015&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=12-11-2015&group=2&gblog=1 Thu, 12 Nov 2015 11:10:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=20-10-2015&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=20-10-2015&group=1&gblog=9 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าเพิ่งท้อแท้ในการทำดี คำปรึกษาที่ดีมีอยู่ในทุกท่าน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=20-10-2015&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=20-10-2015&group=1&gblog=9 Tue, 20 Oct 2015 10:42:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=19-10-2015&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=19-10-2015&group=1&gblog=8 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อทุกข์ใจ ใครจะช่วยคุณ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=19-10-2015&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=19-10-2015&group=1&gblog=8 Mon, 19 Oct 2015 9:08:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=16-10-2015&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=16-10-2015&group=1&gblog=7 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[ความขัดสนคือการทำลาย หาใช่น้ำใจไม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=16-10-2015&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=16-10-2015&group=1&gblog=7 Fri, 16 Oct 2015 11:40:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=15-10-2015&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=15-10-2015&group=1&gblog=6 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[การขอและการอธิฐานเพื่อให้ได้สิ่งที่ขอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=15-10-2015&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=15-10-2015&group=1&gblog=6 Thu, 15 Oct 2015 9:18:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=13-10-2015&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=13-10-2015&group=1&gblog=5 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้วิถีของความสุขใจที่มีขึ้นเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=13-10-2015&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=13-10-2015&group=1&gblog=5 Tue, 13 Oct 2015 10:26:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=09-10-2015&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=09-10-2015&group=1&gblog=4 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[การอธิฐานต่อพระเจ้า เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ขอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=09-10-2015&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=09-10-2015&group=1&gblog=4 Fri, 09 Oct 2015 9:29:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=08-10-2015&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=08-10-2015&group=1&gblog=3 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[จงวางใจในพระเจ้าแม้นยามทุกข์ยากอดอยาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=08-10-2015&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=08-10-2015&group=1&gblog=3 Thu, 08 Oct 2015 13:15:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=07-10-2015&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=07-10-2015&group=1&gblog=2 https://himkorat.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้ความทุกข์ใจ วิธีแก้ทุกข์ทางใจ...จากข้อพระคัมภีร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=07-10-2015&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=himkorat&month=07-10-2015&group=1&gblog=2 Wed, 07 Oct 2015 15:35:15 +0700